De vereniging is opgericht op 3 augustus 2000, na een besluit tot het samengaan van de vereniging SV Odijk Volleybal (opgericht in 1969) en Olympia '57 uit Bunnik (opgericht in 1957).  VC Kromme Rijn is een gezellige vereniging in de gemeente Bunnik, waar jong en oud samen genieten van volleybal, zowel via de Nevobo- en de Zeister volleybalcompetitie (ZVC) als recreatief .

De VC Kromme Rijn is als volleybalvereniging al heel lang betrokken bij sport en bewegen. Zowel voor jong als oud is er al sinds 1957 volleybal in onze gemeente, terwijl de volleybalsport pas sinds 1930 in Nederland officieel bestaat. De twee voorlopers van de vereniging hebben in alle klassen gespeeld. Het hoogste niveau was derde divisie.

Meer geschiedenis

Bestuur

Samenstelling en taken bestuur

Het bestuur bestaat uit 6 personen. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester (het dagelijks bestuur) zijn er nog drie bestuursleden, die resp. Wedstrijdsecretariaat, Technische Commissie en de Jeugd vertegenwoordigen.
Alle bestuursleden treden op als contactpersoon voor één of meer commissies.
Samenstelling bestuur

Wordt ook actief in de vereniging!

Een vereniging, dus ook VC Kromme Rijn kan alleen goed draaien als een aantal mensen vrijwillig taken op zich neemt. Hoe meer vrijwilligers actief zijn, hoe lichter het werk. Heb je ook zin om je voor de vereniging in te zetten?

Stuur dan een mailtje naar secretaris@vckrommerijn.nl. Er is altijd wel iets wat je kunt doen!

Commissies

Technische commissie

Jaarlijks wordt door de technische commissie samen met wedstrijdzaken geregeld dat iedereen in een team speelt, waar hij/zij het leuk vindt om in te spelen en natuurlijk op zijn/haar eigen niveau.

De technische commissie houdt zich bezig met zaken als teamindeling, overleggen met en regelen van trainers, indeling trainingstijden en het regelen van zaalhuur. De TC streeft naar een zodanige indeling dat ieder lid van de vereniging zo goed mogelijke prestaties kan leveren op zijn/haar niveau. De commissie houdt direct contact met de materiaalbeheerder.

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat (bestaande uit het Nevobo secretariaat en de ZVC-coördinator) is belast met de gang van zaken die de competitie betreffen, regelt het contact met NeVoBo c.q. ZVC en met de aanvoerders van de teams, zorgt voor de inschrijving voor de competitie, verschaft wedstrijdformulieren etc. Kortom, het wedstrijdsecretariaat ziet er op toe dat de competitie- en bekerwedstrijden bij onze vereniging soepel verlopen. Het wedstrijdsecretariaat houdt ook nauw contact met de scheidsrechterscoördinator, die ervoor zorgt dat de vereniging over voldoende scheidsrechters beschikt, zowel voor thuis als uitwedstrijden, volgens de richtlijnen van de NeVoBo/ZVC.

Sponsorzaken

De commissie Sponsorzaken onderhoudt de contacten met de teamsponsors en zoekt nieuwe sponsors voor de vereniging. Zij betrekt de sponsors bij de activiteiten van de vereniging en zorgt ervoor dat zoveel mogelijk activiteiten van de vereniging gesponsord worden.
De shirtbeheerder zorgt er vervolgens voor dat er altijd voldoende shirts in voorraad zijn en onderhoudt de contacten met de teams (voor de maten), de drukker en de sponsor (voor de logo's en de opdruk etc.).

Recreantencommissie

De recreantencommissie behartigt de belangen van alle recreanten. Zij onderhoudt contact met het bestuur en organiseert recreantentoernooien.

OMNI

De voorzitter vertegenwoordigt de belangen van de vereniging binnen de Odijkse OMNI-vereniging. Binnen de OMNI is een aantal activiteiten ondergebracht, zoals de donatie-actie en het ophalen van het oud papier. Binnen VC Kromme Rijn zijn voor deze laatste activiteit twee coördinatoren oud papier aangesteld. Hier vind je het oud papier ophaalschema.

Competities

Bij de vereniging VC Kromme Rijn kun je aan verschillende competitievormen mee doen.

De NeVoBo-Competitie

Er wordt met meerdere teams(senioren en jeugd) aan de competitie deelgenomen. De thuiswedstrijden worden voor de senioren op donderdagavond en zaterdag en voor de jeugd op zaterdag gespeeld in De Lindenhof.
De competitie duurt van eind september tot eind april. De senioren spelen één competitie per seizoen; de jeugd speelt twee competities per seizoen: van september t/m december en van januari t/m april.

De NeVoBo-Bekercompetitie

De NeVoBo kent ook een bekercompetitie, waaraan elk seizoen verschillende teams van de vereniging deelnemen.

De Nevobo-toernooicompetitie

De Nevobo kent een toernooicompetitie voor senioren, dan speel je eens in de zoveel tijd een aantal korte wedstrijden op 1 zaterdag. Namens VC Kromme Rijn doet er eigenlijk elk jaar een team mee aan deze competitie.

De Zeister Volleybal Competitie (ZVC)

Elk jaar nemen er een aantal dames, heren en gemengde teams teams deel aan de ZVC. De ZVC speelt twee deelcompetities per seizoen: van eind augustus tot half december en van half januari tot begin mei. De thuiswedstrijden in de ZVC worden (meestal) op donderdagavond in de Lindenhof gespeeld, de uitwedstrijden zijn meestal op vrijdagavond in sporthal Dijnselburg in Zeist.

De CMV competitie

CMV staat voor Cool Moves Volley, een voor kinderen ontwikkeld systeem om stapsgewijs volleybal te leren. Er zijn 3 groepen mini’s. De oudste groepen mini’s spelen een normale CMV-competitie. Een tweede groep speelt ongeveer een keer per maand competitie in toernooivorm. En dan kennen wij binnen onze vereniging de speeltuinmini’s, die spelenderwijs het volleyballen leren.

Rondom het veld

Tenue

VC Kromme Rijn speelt in een shirt in twee tinten blauw, beschikbaar gesteld door onze sponsors en een zwart broekje. Voor de jeugdleden worden shirt, broekje en sokken door de vereniging beschikbaar gesteld, voor de senioren alleen het shirt. Er wordt binnen een team wel uniformiteit verwacht (dezelfde lengte etc.) in de te dragen broekjes. De kleding wordt via de shirtbeheerder geregeld en blijft eigendom van de vereniging.

Opbouwen en afbreken velden

De  eerstspelende teams zetten hun eigen veld op en zijn daarvoor 45 min voor de wedstrijd aanwezig. Gezamenlijk zetten men het net tussen de velden op. Na de laatste wedstrijd op het betreffende veld ruimt het laatspelende team het veld op. En zorgt ervoor dat het veld netjes wordt achtergelaten. Na de laatste wedstrijd wordt het net tussen de velden opgeruimd door de nog aanwezigen.

Scheidsrechters

Voor de wedstrijden van de NeVoBo-teams van de 3e klasse en hoger worden de scheidsrechters door de NeVoBo aangewezen. De lagere teams worden gefloten door verenigingsscheidsrechters met een NeVoBo-licentie.  Deze licentie, waarbij je kunt fluiten t/m de 3e klasse, kun je halen via Volleybalmasterz.nl. Voor de NEVOBO competitiewedstrijden wordt een indeling gemaakt voor het fluiten en het tellen, waar alle teams aan mee moeten doen.  Dit wordt op het fluit- en telschema aangegeven.
De ZVC-teams leveren hun eigen scheidsrechters.

Omgang met elkaar

Het bestuur heeft gedragsregels en omgangsregels voor de vereniging vastgesteld. Deze regels vormen de basis waarop we binnen VC Kromme Rijn met elkaar omgaan. De gedragsregels zijn vastgesteld door het NOC*NSF en worden in het hele land gebruikt. Ter aanvulling heeft het bestuur de omgangsregels vastgesteld, zodat voor iedereen duidelijk is waar we elkaar op aan kunnen spreken. Het bestuur vraagt voor iedere trainer/coach die met minderjarigen samenwerkt een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan. Mocht je te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Privacy

VC kromme Rijn gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, zie hiervoor onze privacy verklaring.

Contributie

Hier staan de contributie bedragen voor het lidmaatschap van de vereniging en deelname aan de competitie.

 

Webredactie

De redactie van deze website bestaat uit Ester Bijvang en Wim van 't Klooster. Je kunt contact opnemen met de webredactie door een e-mail te sturen naar redactie@vckrommerijn.nl .