Lid worden

Heb je ook zin om te komen volleyballen? Of ben je benieuwd of volleybal iets voor jou is? Naast dat het een volleybalvereniging is, is VC Kromme Rijn ook een gezellige vereniging waar je je al snel bij de andere leden thuis zult voelen. Hieronder vind je de belangrijkste informatie voor jong en oud. Natuurlijk kun je ook direct contact opnemen met een van de bestuursleden (secretaris@vckrommerijn.nl).

Aanmelden

Je kunt altijd eerst drie keer mee trainen, voordat je besluit lid te worden. Daarna kun je je via het Aanmeldingsformulier aanmelden. Heb je een vraag? Vul dan het formulier hier in.

Jeugd

Bij VC Kromme Rijn kun je vanaf 6 jaar terecht. Er zijn verschillende leeftijdsgroepen, waarin je stap voor stap leert volleyballen. Daarnaast worden er ook andere leuke activiteiten georganiseerd. Meer lezen

Senioren

Vanaf 18 volleybal je bij de senioren. Bij VC Kromme Rijn kun je zowel competitie spelen als bij de recreanten volleyballen. Ook zijn er teams die mee doen aan de Recreantencompetitie van de NeVoBo. Daarnaast train je één of twee keer in de week. Heb je zin om alleen mee te trainen? Vraag dan via het contactformulier hieronder wat er mogelijk is. Om NeVoBo competitie te kunnen spelen dien je over een geldige spelerspas te beschikken. De spelerspas wordt voorzien van je naam, spelersnummer en foto. De foto dient digitaal aangeleverd te worden. Maak zelf een portretfoto en mail die samen met de gegevens naar de penningmeester.

Trainingsavonden en locatie(s)
De vereniging geeft trainingen op dinsdag- en donderdagavond. Wedstrijden worden gespeeld in Sporthal 'De Lindenhof' in Odijk op donderdagavond en op zaterdag.

Contributie

Om de kosten die de vereniging maakt voor zaalhuur, ballen, trainers en andere activiteiten te kunnen betalen betaalt ieder lid contributie. De hoogte daarvan hangt af of je jeugd bent of senior; recreatief of competitielid. Zie hier de actuele contributie. Het is mogelijk de contributie in twee termijnen te betalen. Wie lid wordt gedurende het verenigingsjaar betaalt slechts een evenredig deel van de contributie. De contributiebedragen worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Geen geld om mee te doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub zoals VC Kromme Rijn.  Aanmelding hiervoor gaat niet via de volleybalclub. Zie voor mogelijkheden en contactgegevens de website jeugdfondssportencultuur.nl.

Samen zijn we de vereniging

VC Kromme Rijn is een vereniging. Als lid kun je er op rekenen dat je elke week kunt trainen met goed spelmateriaal; een trainer die je begeleidt; organisatie van wedstrijden en deelname aan toernooien en activiteiten. Het betekent ook dat leden zorgen dat de vereniging draait. Ieder lid draagt zijn steentje bij. Van seniorleden wordt verwacht dat zij oud papier ophalen en/of loten verkopen voor de Donatieactie van de OMNIvereniging. Verder kun je meehelpen aan de website, meedraaien in één van de activiteiten, fluiten of tellen bij de wedstrijden of coach of trainer zijn. Om te weten wat jij leuk vindt om te doen, vragen we aan elk lid om een activiteiten enquête in te vullen.

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar. Ieder jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarvoor alle leden worden uitgenodigd. Zij kunnen hun wensen en ook hun op- en aanmerkingen kenbaar maken en daardoor mede het beleid voor het komende jaar bepalen.

Afmelden

Afmelden dient te gebeuren uiterlijk voor 31 december of 31 juli van het lopende verenigingsjaar. Bij afmelding voor 31 december wordt de contributie voor de helft gerestitueerd exclusief de NeVoBo of ZVC bijdrage. Wil je je afmelden, gebruik dan het Opzegformulier.