Bestuur

Het bestuur van de VC Kromme Rijn bestaat uit:

functie naam e-mail
Voorzitter Anne Gerdien Prins voorzitter@vckrommerijn.nl
Secretaris secretaris@vckrommerijn.nl
Penningmeester Wouter Goes penningmeester@vckrommerijn.nl
Wedstrijdsecretaris Tim de Wit wedstrijdsecretaris@vckrommerijn.nl
ZVC-coördinator Lucie Visch ZVC-coordinator@vckrommerijn.nl
Technische commissie Peter Spanjers
Algemeen lid Ester Bijvang
Taken

Het bestuur bestaat uit 7 personen. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester (het dagelijks bestuur) zijn er nog drie bestuursleden, die resp. Wedstrijdsecretariaat, Technische Commissie en de ZVC vertegenwoordigen. Tenslotte is er nog een algemeen lid.
Alle bestuursleden treden op als contactpersoon voor één of meer commissies.