Contributie

Om de kosten die de vereniging maakt voor zaalhuur, ballen, trainers en andere activiteiten te kunnen betalen betaalt ieder lid contributie.

Onderstaand de contributiebedragen voor het seizoen 2022/2023:

NeVoBo senior competitie (vanaf 18 jaar) 1x per week training €  256,00
NeVoBo senior competitie (vanaf 18 jaar) 2x per week training €  306,00
NeVoBo jeugd (12 t/m 17 jaar)1x per week training €  160,00
NeVoBo jeugd (12 t/m 17 jaar) 2x per week training €  210,00
Mini’s (t/m 11 jaar) €  130,00
ZVC competitie €  206,00
ZVC competitie (alleen wedstrijden, geen training) €    60,00
Recreant €  166,00
Ondersteunend lid €    26,00
Toeslag Nevobo toernooi €    25,00

Opmerkingen:

Bovenvermelde bedragen zijn inclusief de NeVoBo / ZVC bijdrage.

Toeslag Nevobo toernooi: zoals op de ALV van 7 juni 2016 besloten.

N.B. Als je gezinssituatie zo is dat de bedragen te hoog zijn om te sporten informeert de vereniging je graag over mogelijkheden om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen.

Om deel te nemen aan een competitie moet je beschikken over een geldige spelerspas.

  1. Nevobo: De spelerspas wordt voorzien van een naam, spelersnummer, foto. Deze foto dient digitaal aangeleverd  te worden. Maak daarvoor een portretfoto en mail deze samen met de gegevens naar penningmeester@vckrommerijn.nl
  2. ZVC: Om ZVC te kunnen spelen moet je een pasfoto inleveren bij de ZVC coordinator (zie bestuur). Deze zorgt dan voor een spelerspas