Omgangsregels VC Kromme Rijn

De volgende omgangsregels gelden voor alle leden van VC Kromme Rijn. Leden kunnen elkaar aanspreken op het naleven van deze regels.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is.
 2. Ik discrimineer niet.
 3. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft. Als iemand iets niet wil, dan doe ik het niet tóch.
 4. Ik val iemand anders niet lastig.
 5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 6. Ik negeer de ander niet. Als iemand me iets wil vragen of met me wil praten, dan kan dat.
 7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 8. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet en ik neem geen wapens mee.
 9. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 10. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 11. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 12. Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 13. Bovenstaande omgangsregels gelden ook voor mijn omgang met de tegenstander of arbitrage.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan. Zo nodig maak ik daar melding van bij het bestuur.