Jaarverslag 2016-2017

Dit is het jaarverslag over het volleybalseizoen van 2016-2017. Een mooi seizoen waarin we erg veel
leuk volleybal hebben mogen spelen en aanschouwen.

In dit jaarverslag wordt een aantal zaken uit dit seizoen weer uit onze herinneringen opgehaald.

Nieuwe kleding
In de zomer is de -speciaal ingestelde- shirtcommissie druk bezig geweest om te regelen dat we het
seizoen 2016-2017 met nieuwe shirts zouden starten. En dat is gelukt! We hebben als vereniging een
nieuw uiterlijk gekregen en daar zijn we tevreden mee.

Evenementen
Clinic voor de jeugd
Het seizoen begint goed! Ca. 50 jeugdleden kregen training van het damesteam, en hun trainer van
Sliedrecht Sport, dat in de eredivisie speelt. En het was ontzettend leuk!
Oliebollentoernooi
Het jaarlijkse oliebollentoernooi werd weer goed bezocht. ’s Middags voor de kinderen en ’s avonds
voor volwassenen. En de oliebollen smaakten heerlijk!
Beachvolleybaltoernooi
Jeugdkamp
Ook dit jaar trok de jeugd van VC Kromme Rijn weer naar Vierhouten om samen een weekend leuke
dingen te doen! O.l.v. een aantal jeugdtrainers zijn er vele activiteiten uitgevoerd op en in de
buurt van camping de Paasheuvel.

Commissies
Technische Commissie
Aan het eind van het seizoen is het gelukt om een technische commissie samen te stellen die zich
bezig houdt met het samenstellen van de teams voor de Nevobo-competitie.

Met Raad en Daad
De commissie Met Raad en Daad (MRED) is in het leven geroepen als brainstormclubje van de VC
Kromme Rijn. Los van het bestuur hebben ze de opdracht met creatieve ideeën te komen en deze al
dan niet op verzoek van het bestuur uit te voeren. Natuurlijk blijft het credo: VC Kromme Rijn we
doen het samen. Dat betekent ook dat de punten die we hierna als activiteiten opsommen samen
met anderen in de vereniging zijn uitgevoerd.
Drie speerpunten stonden daarbij centraal:
1. Werven van vrijwilligers
2. Continuïteit van activiteiten
3. Promoten van de vereniging

Voor het werven van vrijwilligers hebben wij in het vorige verenigingsjaar (na een enquête) een lijst
opgesteld van alle leden, hun interesses en hun bereidheid om kleinere of grotere vrijwilligerstaken
op zich te nemen. Afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat deze lijst snel verouderd. Wij hebben
daarom een enquête opgesteld die wij vanaf nu jaarlijks, aan het begin van het verenigingsjaar naar
alle (nieuwe) leden sturen, zodat de lijst met potentiële vrijwilligers up-to-date blijft. Daarnaast
benaderen we leden persoonlijk om de lijst tussentijds actueel te houden. Op basis van de enquête
hebben we aan het eind van het vorig seizoen een aantal vrijwilligers aangezocht om zich met het
bestuur te buigen over een ‘uniforme’ informatie overdracht aan de ouders van jeugdleden.

Op basis van de vrijwilligerslijst hebben we een webredactie aangezocht. Deze heeft gezorgd voor
een compleet nieuwe website. Er is ook een voorstel gedaan om m.n. enkele jeugdleden via social
media de vereniging te promoten. Aan het bestuur is gevraagd om artikelen op de website te
plaatsen en in de nieuwsbrief daarnaar te laten verwijzen met als doel een compacte nieuwsbrief
vanwaar uit je handig kunt doorklikken naar de website.

Samen met de website redactie zorgen we voor een virtueel en actueel vacaturebord op de website
van VC Kromme Rijn en zijn we samen met ons handige lid Kees van Veldhuijzen bezig een fysiek
vacaturebord te maken dat binnenkort te bewonderen is in de Lindenhof.

We hebben het bestuur een aantal suggesties gegeven om leden te werven. Relatief is het aantal
leden uit Bunnik laag. Ook de categorie 30 – 50 is ondervertegenwoordigd.

Om de continuïteit van activiteiten te waarborgen, onderhouden we contact met actieve vrijwilligers,
gaan we indien nodig in een vroeg stadium op zoek naar vervangers en vragen we vrijwilligers om
draaiboekjes te maken van de activiteiten die zij ontplooien. Er ligt inmiddels al een mooi draaiboek
voor het oliebollen- en beachtoernooi bij het bestuur.

Om de vereniging te promoten, hebben we afgelopen jaar aan Ton Berends gevraagd filmpjes te
maken van trainingen en activiteiten. Ton heeft twee filmpjes gemaakt. Een promotiefilmpje van het
recreantenteam en een impressie van het beachvolleybaltoernooi 2017.  Deze zijn te zien op de
website en Facebook.

Aan het eind van het verenigingsjaar hebben we als pilot een volleybalnet op het gras buiten de
sporthal laten hangen zodat Odijkers konden zien hoe leuk volleybal is. Het net heeft er enkele
weken gehangen en hier is geregeld gebruik van gemaakt, zowel door eigen leden tijdens
trainingsuren, als daarbuiten. We gaan ook het komend jaar weer door en zoeken nog enkele nieuwe
creatieve geesten voor de MRED.

Volleyballen
ZVC
Het afgelopen jaar hebben weer 4 teams met veel plezier en in een nieuw shirt, wedstrijden gespeeld
in de ZVC competitie; 3 mix teams en 1 herenteam. Mix 1 wist zowel in de najaars- als in de
voorjaarscompetitie kampioen te worden.

Verder werd er het hele jaar door, op de dinsdagavonden, fanatiek en sportief getraind door de
teams, onder de bezielende leiding van Wouter Goes (mix 2 en 3) en Ingrid Monderman (mix 1 en
de heren). Hulde aan deze 2 trainers!

Een aantal leden heeft hun lidmaatschap opgezegd, maar gelukkig zijn er ook nieuwe bij gekomen.

Vlak voor de zomervakantie, tijdens een buitengewone ledenvergadering van de ZVC, kwam het
bestuur met het voorstel om de competitie, net als vroeger, weer in z’n geheel in Zeist te laten
plaatsvinden. Belangrijkste redenen: het kost het huidige bestuur (dat al te weinig mensen heeft) te
veel tijd om een passend competitieprogramma te maken, rekening houdend met de diverse
‘buitenzalen’ (Odijk, Den Dolder en Driebergen), daarnaast ziet de uitbater van de bar in Zeist,
tevens pachter van de sporthal, zijn inkomsten teruglopen op de vrijdagavonden.

Het bestuur vroeg daarom aan hun leden (de verenigingen die meedoen aan de competitie) om bij
hun eigen leden te polsen of ze hier voor of tegen zijn. Eind oktober wordt dan in een nieuwe
vergadering, aan de hand van het aantal voors en tegens, bepaald of alles blijft zoals het nu is of dat
alle wedstrijden in Zeist gespeeld gaan worden.

Het bestuur van onze eigen vereniging is van mening dat de beslissing ligt bij de desbetreffende
ZVC teams. Niet alle teams hebben nog gereageerd, dus het is nog niet helder waar onze vereniging voor kiest.

Nevobo
In 2016/2016 speelden we met 9 teams in de Nevob-competitie; 3 seniorenteams en 6 jeugdteams.

Bestuur
Het bestuur heeft geprobeerd om dit alles in goede banen te leiden en te zorgen dat de juiste
randvoorwaarden aanwezig waren voor alle leden.
Dat ledental is dit jaar een beetje gegroeid, het overzicht ziet er als volgt uit:

Dat ledental is dit jaar een  beetje gegroeid, het overzicht ziet er als volgt uit:

onder-steunend lid recre-anten  ZVC
Nevobo senioren Nevobo jeugd
12-17 jr
Nevobo jeugd
0-11 jr
ereleden totaal
Leden per 1-8-2016 5 16 29 18 40 18 8 134
Nieuwe leden gedurende het seizoen 0 2 4 3 6 12 0 27
Opzeggingen gedurende het seizoen 1 0 5 0 2 0 0 8
Opzeggingen per 31-7-2016 0 1 1 0 5 8 0 15
Leden per 1-8-2017 4 17 27 21 39 22 8 138

 

 

Het bestuur bestond dit seizoen uit de volgende personen:

Voorzitter Henk Denkler
Penningmeester Ans van Wijk
Secretaris Ester Bijvang
Lid namens ZVC Marisca Nijland
Wedstrijdsecretaris Nevobo Yvon Wurth
Algemeen lid José Bakkenes
Lid namens de TC Niels van Garderen

 

Geplaatst in bestuur, Nieuws, vereniging en getagd met , , .