Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2017

Het bestuur van VC Kromme Rijn nodigt alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van
harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 10 oktober 2017 in Sporthal De
Lindenhof te Odijk; aanvang 21.00 uur.

Agenda ALV 2017
Jaarverslag 2016-2017

Geplaatst in Niet gecategoriseerd.