Organisatie

De VC Kromme Rijn is een vereniging. Dat betekent dat de ledenvergadering het laatste woord heeft. Om te zorgen dat we een levendige vereniging zijn en alle leden actief aan de sport kunnen deelnemen is er een bestuur dat wordt ondersteund door actieve leden.

  1. Bestuur. Taak: Algehele coördinatie en behartigen dagelijkse gang van de vereniging. Klik op samenstelling om te weten wie er in het bestuur zitten en hoe u ze kunt bereiken.
  2. werkgroep MRED. MRED is een afkorting van Met Raad en Daad. Deze werkgroep adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. Ook zoekt zij op verzoek van het bestuur actieve leden om een taak uit te voeren of doet ze dit zelf. Klik op samenstelling om te weten wie er in de MRED zitten en hoe u ze kunt bereiken.
  3. werkgroep(en) toernooien. Op dit moment worden elk jaar een oliebollen en een beach toernooi georganiseerd.
  4. trainers. Deze verzorgen de wekelijkse trainingen.