Shirts

Shirts zijn in bruikleen

De shirts zijn in bruikleen. Dit houdt in dat iedereen gratis een shirt heeft. Echter als je de vereniging verlaat willen we de shirts graag terug.

De jeugd heeft naast een shirt ook kousen en broekjes gekregen. Ook deze zijn in bruikleen en daar geldt dus ook voor dat ze ingeleverd dienen te worden bij het verlaten van de vereniging.

Ook worden bij de jeugd na elk seizoen alle tenues ingenomen en bij de start van het volgende seizoen opnieuw verdeeld.

Nieuw shirt nodig?

Het krijgen van een shirt is helaas eenmalig. Als er een nieuw shirt nodig is omdat de vorige kwijt of kapot is moet deze zelf worden betaald.

Brandsfit

De tenues worden geleverd door Brandsfit.

Over Brandsfit:

”Brandsfit is opgericht door Jip Maathuis (1997), student commerciële economie aan de Hogeschool van Amsterdam, met support van een Belgische multinational. Op negenjarige leeftijd richtte hij stichting JipsGoedeDoelen op, die zich middels de verkoop van chocoladeletters inzet voor War Child en heeft de afgelopen acht jaar meer dan 24.000 oorlogskinderen kunnen helpen. Brandsfit wil zich inzetten om een verantwoord sportklimaat te creëren waarin individuele sporters, de sportvereniging en het bedrijfsleven maximale rendement behalen op alle gebied.“ (van de site van Brandsfit.)

Contact

Met vragen of verzoeken is de shirt beheerder (Maurits Neele) te bereiken via de mail shirtbeheer@vckrommerijn.nl . Ook is hij doorgaans op maandag en donderdagavond te vinden in de zaal van acht tot half tien.