Vertrouwenscontactpersonen

Veilige vereniging
Naast dat VC Krommerijn een sportieve vereniging is, willen wij ook een veilige vereniging zijn. Dat betekent dat wij ons best doen om te zorgen dat iedereen zich op zijn plek voelt en met plezier naar de volleybal toe gaat. Hoewel we allemaal proberen grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, kan dit toch gebeuren. Denk hierbij aan pesten, seksuele intimidatie of fysiek geweld. Zulk gedrag kan heel duidelijk grensoverschrijdend zijn. Het kan ook zijn dat de één vindt dat het moet kunnen, terwijl de ander het grensoverschrijdend vindt. In alle gevallen vinden wij het belangrijk dat dit zo snel mogelijk kan worden opgelost. Het meest directe is dat je in zo’n geval zelf, eventueel samen met je ouder of een bekende,  contact opneemt en het bespreekt met degene die je benadeelt. Het kan heel goed zijn dat dit niet lukt of dat je dat niet durft. In dat geval kan je contact opnemen met een bestuurslid of met de vertrouwenscontactpersoon.

Vertrouwenscontactpersonen
De Vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) binnen de vereniging zijn opgeleid om jou verder te helpen. Zit je met een probleem binnen de vereniging en weet je niet naar wie je toe moet? Kom dan bij ons.
Stel: je hebt ruzie met je trainer en je weet niet hoe je het op moet lossen of wie je verder kan helpen. Op dat moment kan je ons inschakelen door ons direct aan te spreken of een mail te sturen. Wij nemen dan contact met je op om vervolgens je verhaal aan te horen. We gaan dan, samen met jou, op zoek naar de beste vervolgstap: welke actie wil je ondernemen, hoe kom je bij de juiste persoon terecht zodat je probleem wordt opgelost, etc.

Wie zijn onze VCP’s?

Ik ben Ineke Bernink. In mijn dagelijks leven werk ik als algemeen arts voor de revalidatie van kinderen en jeugdigen in het revalidatiecentrum de Hoogstraat. Hierbij begeleid ik kinderen met een lichamelijk en soms ook geestelijke beperking naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Daarnaast heb ik jarenlang gewerkt als vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland. Al meer dan 15 jaar volleybal ik met veel plezier op dinsdagavond bij de recreanten. Middels mijn functie als Vertrouwenscontactpersoon wil ik graag een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van een veilige sportvereniging, voor jong én oud. Mijn mailadres is: iberninkVCP@gmail.com.

Ik ben Brigita Schouten. In mijn dagelijks leven werk ik als intern begeleider op twee basisscholen. In mijn functie als intern begeleider bewaak en organiseer ik de zorg  voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Daarnaast ben ik moeder van drie kinderen, waarvan één met veel plezier volleybalt bij VC Kromme Rijn. Het is erg belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in het beoefenen van zijn of haar sport. Hier wil ik graag aan bijdragen als Vertrouwenscontactpersoon. Mijn mailadres is bschoutenVCP@gmail.com.

Andere mogelijkheid
Als je jouw verhaal liever kwijt wil aan iemand buiten VC Kromme Rijn, dan kan dat natuurlijk ook. Je kunt ook met je vragen, je twijfels, of om je verhaal te vertellen contact opnemen met het Centrum Veilige Sport Nederland, telefoonnummer: 0900 202 5590. Je kunt ook bellen met de vertrouwenscontactpersoon van de Nevobo, tel. 06 4631 7335.

Algemeen
De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Het is belangrijk dat de VCP’ers onafhankelijk zijn en daarom hebben ze geen bestuursfunctie. Voor de VCP’ers is een VOG aangevraagd. De VCP’ers hebben voor deze functie een training gevolgd bij het NOC-NSF.