Website ontwikkeling

Op deze pagina staan alle zaken die met de ontwikkeling van de website te maken hebben. Deze worden onderverdeeld in:

 • uitleg – korte uitleg Agile methodiek
 • Technische product backlog – Items die technisch opgelost of verbeterd moeten worden
 • Informatieve product backlog – Alle zaken die qua informatie ingevuld of verbeterd moeten worden

Agile

Agile is een overkoepelend begrip ontwikkelingen in kleine iteratieve stapjes te doen in plaats van zogenaamde blauwdruk methoden die eerst het geheel uitdenken en dan implementeren. De term Agile ontwikkeling komt met name in de softwareontwikkeling veel voor, maar kan ook op andere ontwikkel en bouw methodes toegepast worden. Om de ontwikkeling van de website overzichtelijk te houden is het goed om ook die ontwikkeling in kleine stukjes te hakken en deze in zogenaamde sprints (één onderwerp vd backlog wordt aangepakt) op te leveren.

De backlog is dus feitelijk de hele lijst van zaken die opgepakt moet worden. Om te voorkomen dat een team alleen maar bezig is met vergaderen over alle punten, maakt een team een prioriteitenlijst waarmee bepaald wordt waar de komende tijd , bv een maand, aan gewerkt wordt. Gedurende die maand wordt alleen gediscussieerd over die punten. De andere zaken op de backlog komen niet aan de orde.

Agile kent vele termen, waarvan de meesten alleen van belang zijn voor grotere projecten. Ook zijn er voor ons een aantal niet praktisch toepasbaar. Bijvoorbeeld de daily standup waarbij ieder kort teamlid verteld wat hij gedaan heeft, wat hij gaat doen en of er problemen zijn die opgelost moeten worden. Niet praktisch voor ons.

Belangrijkste zaken:

 • product backlog – alle zaken die ontwikkeld moeten worden
 • definition of done – specificatie van waar een product aan moet voldoen
 • sprint – een timebox van bv een maand waarin aan één of meerdere producten gewerkt wordt
 • sprint backlog – de producten waaraan die maand gewerkt wordt
 • task board – overzicht van alle sprint backlog items in drie kolommen:
  • te doen (To Do)
  • onder handen (in progress)
  • klaar (Done)
 • defect – product dat om redenen niet binnen gestelde tijd af is

Agile kent een hele organisatie structuur en besturing. Dit is voor ons te ingewikkeld. Het werken met een Excelsheet waar eerder genoemde zaken in staan lijkt mij ruim voldoende. Iedereen het er mee eens dat dat een gedeelde Excel in Outlook of Google kan zijn ? Deze linken we vervolgens naar deze pagina

Eerste product is dus de excelsheet. Ruud vraagt voorbeeld op ‘t werk en vereenvoudigd deze.

Andere zaken nu nog als platte tekst aka de e-mail van Dick.

Allen,

 

Vanmiddag hebben we met en aantal leden van de vereniging bij elkaar gezeten om de nieuwe website van VC Kromme Rijn te verbeteren.

Aanwezig waren:

– Ruud van Poelgeest (de webmaster en initiator van de neiwue website)

– Jose Bakkenes (lid bestuur)

– Anne Gerdien Prins (medewerker aan programmaboekje advies  mbt structuur)

– Wim v’t Klooster (potentieel redactielid)

– Dick Kaas (namens de MRED club. initiator workshop)

 

De specifieke afspraken komen later.

Ruud neemt ons  mee door de website en licht diverse ondrdelen toe. Het is vooral nieuw jasje van oude site; nu nog tekst actualiseren.

Punten die aan de orde komen:

– nieuwsbrief goed werk maar kan de informatie niet op de website en dan kort statement in nieuwsbref en met link verwijzen naar de site

– kan er een uiterste publicatiedatum worden toegevoegd aan elk artikel? (loiebollentoernooi verdwijnt dan automatisch na 27-12)

– verbinding naar Nevobo pagina openen in nieuw tabblad

– als je op tekst onder foto klikt zou je specifieke info overdat team willen zien (niet Nevobo pagina)

– duidelijke maken dat er zowel in teamverband als recreatief getraind kan worden op elk niveau

– geef ook recreantentoernooi een plaatsje

– kijk of je bij leden niet apart jeugd en senioren moet noemen

– koppelen aa social media? en welke?

– pagina lid worden moet beter net als aanmeldformulier [bedenk ik net…. moet er kopje contact komen??]

– is lid worden wel een item of moet dat een andere term worden? meedoen oud

 

afspraken:

– Ruud gaat op zoek naar technische hulpmiddelen om site te verbeteren

– Ruud zorgt dat aanwezigen kunnen beschikken over een inlognaam en password

– Ruud maakt een mailadres webredactie@vckrommerijn.nl aan waarin alle potentiele deelnemers komen

– Ruud voegt zoiets als evenementen kalender toe (met o.a. oliebollentoernooi. ook voor jeugd; beachtoernooi etc)

– Anne Gerdien gaat eerst met vakantie

– Wim past de teksten onder info aan

– Dick past teksten onder lid worden aan

– Dick zorgt voor pagina MRED

– Jose=bestuur.

– uitspraken over privacy leden mbt foto en lid zijn (op openbare gedeelte)

– aanleveren van foto als team wijzigt + namen die in team zitten

– allen via de mailinglist houden we de anderen op de hoogte van uitvoering van ons werk

– begin januari komen we weer bij elkaar om het resultaat te bespreken en de site verder te verbeteren.(2e workshop)

– Dick zorgt voor compact verslag